Meillä on koronapandemian lisäksi edelleen käynnissä ilmastokriisi ja kuudes sukupuuttoaalto – lyhyesti sanottuna ekologinen kestävyyskriisi. Myös Tampereella.

Näihin kaikkiin kriiseihin on reagoitava niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla, mutta myös kuntatasolla. Toimimalla etupainotteisesti Tampere ja paikallinen elinkeinoelämä voi myös hyötyä tilanteesta.

Rohkeita päätöksiä

Kaikessa päätöksenteossa on punnittava, syvennetäänkö vai ratkaistaanko valituilla toimilla näitä akuutteja kriisejä.

Ainoa tapa jolla Tampere voi varmistaa elinvoimansa myös tulevaisuudessa on lähteä rohkeasti etsimään keinoja hiilinegatiivisen kaupungin luomiseksi.

Näille toimille on vankka tuki: 63 prosenttia suomalaisista haluaa maastamme hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä.