Liikkuminen polkupyörillä, jalan ja julkisella liikenteellä on priorisoitava tärkeimmäksi kaupunkiliikenteen kehittämisessä. Polkupyörä on aivan mainio kulkupeli myös talvella, kunhan talvikunnossapidossa huomioidaan muutkin kulkutavat kuin autoliikenne. Oulu on tästä hyvä ja suosittu esimerkki.

Sijoittamalla pyöräilyinfraan sijoitetaan samalla kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, mikä näkyy suoraan myös sairaskulujen vähentymisenä. Vastaavasti kun jätetään uudet moottoritieosuudet ja suureelliset monitasoliittymät tekemättä, säästetään kuntalaisten verorahoja.

On monin tutkimuksin osoitettu, että ruuhkia ei voi estää rakentamalla uusia kaistoja – aina kun yksityisautoilua helpotetaan, siitä seuraa myös liikenteen kasvua, ja sitten ollaankin taas lähtötilanteessa, mutta köyhempinä.

Virkeämpi, viihtyisämpi ja vihreämpi keskusta

Kun keskustassa on helppo liikkua ja sinne on helppo tulla julkisilla liikennevälineillä, jalan ja pyöräillen, siitä saadaan virkeämpi, viihtyisämpi ja vihreämpi. Keskustan liikkeisiin saadaan enemmän asiakkaita. Kun autoille ei tarvitse varata niin paljon tilaa, sitä vapautuu ihmisten käyttöön. Talojen väliin mahtuu paremmin viheralueita ja puita.

Sujuvoittamalla joukkoliikennettä ja pyöräilyä helpotetaan myös sitä jäljelle jäävää henkilöauto- ja ammattiliikennettä, jota ei voi korvata muilla tavoilla. Kaikki voittavat!

Tampereella tehdään tällä hetkellä vain joka kymmenes matka julkisilla liikennevälineillä. Pystymme parempaan!

Pyörävaalit

Pyöräliiton ja Tampereen polkupyöräilijoiden kuntavaaliteesit ovat linjassa Tampereen Vihreiden kuntavaaliohjelman kanssa.

  1. Pyöräliikennekoordinaattori tukemaan pyöräliikenteen kehittämistä
  2. Tampere tarvitsee baanaverkon
  3. Hyvä talvikunnossapito on tasa-arvoteko

Oheisella videolla puhun lisää pyöräilystä ja siitä miksi Tampereen kannattaa panostaa siihen:

Videosta on tarjolla myös monilla muilla kielillä tekstitettyjä versioita.